Alle
 • Alle
 • Eigen Ontwerp
 • Kunstenaars
Go back
Related:
Webshops ({{popupVm.storeTotalCount}})
Kunstenaars ({{popupVm.artistTotalCount}})

Servicevoorwaarden en Gebruikersovereenkomst

Wij zijn er voor u en zullen ons maximaal inzetten om u te helpen en met u samen te werken. U kunt erop rekenen dat wij ons best doen en dat, mocht er iets misgaan, wij dit voor u oplossen. De tevredenheid van de klant staat bij ons hoog in het vaandel en een goede communicatie is belangrijk om alles soepel te laten verlopen.


Bedrijfsgegevens:
Naam & Hoofdkantoor:
Contrado Imaging Ltd. c/o Sloane & Co,
36-38 Westbourne Grove, Newton Road,
London, W2 5SH, UK

Handelskantoor:
Contrado Imaging Ltd
Unit 6, Space Business Park,
Abbey Road, Park Royal,
London, NW10 7SU, UK
Bedrijfsnr. 04666562 - Btw-nummer GB 809656889

Deze website wordt beheerd door Contrado Imaging Ltd ("wij" of "ons" of Contrado). De volgende algemene voorwaarden (de “Overeenkomst”) zijn van toepassing op de gehele Contrado website (de “Site”) en alle diensten die op of via de Site worden aangeboden (tot de Site worden ook de “Diensten” gerekend). De Diensten worden aangeboden onder voorbehoud van uw (de “Gebruiker”) aanvaarding van alle algemene voorwaarden die u hier vindt en alle andere gebruiksregels, beleidsvoorwaarden en procedures die van tijd tot tijd door Contrado Imaging Ltd op de Site kunnen worden gepubliceerd – inclusief, zonder enige beperking, de Verzending, het Retourbeleid, het Privacybeleid en meer. Gebruik deze Site niet als u niet instemt met deze Overeenkomst. Lees eerst deze Voorwaarden door, voordat u gebruikt maakt van de diensten van Contrado Imaging Ltd. Wanneer u zich registreert bij Contrado Imaging Ltd stemt u automatisch in met de Voorwaarden. Mensen die zich registreren bij Contrado Imaging Ltd, creëren een “Account” en worden “Gebruikers”. Groothandelsaccounts worden gezien als “bedrijf” en niet als “klant”. Bezoekers van Contrado Imaging Ltd die zich niet aanmelden, worden niet gezien als Gebruikers. Wanneer ze gebruikmaken van de Site en/of de App downloaden, gaan ze echter automatisch akkoord met de Voorwaarden. Houd er rekening mee dat deze Voorwaarden te allen tijde gewijzigd kunnen worden, zoals vermeld in Clausule 1 hieronder. 


De website biedt toegang tot een aantal diensten die gebruikt kunnen worden in overeenstemming met deze voorwaarden. Deze diensten omvatten:

Deze voorwaarden of Gebruikersovereenkomst, hebben/heeft betrekking op de relatie tussen u en ons. Deze website (en de diensten die door de website worden aangeboden) kan/kunnen alleen gebruikt worden als u akkoord gaat met deze voorwaarden. U kunt alleen van de website gebruikmaken, wanneer u instemt met deze voorwaarden. Alleen mensen vanaf zestien jaar of ouder mogen instemmen met deze voorwaarden en gebruikmaken van de website of de aangeboden diensten.

 1. Wijzigingen
  Deze voorwaarden kunnen op elk moment door ons worden gewijzigd. Contrado Imaging Ltd behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst, de kosten, rechten en voorwaarden te allen tijde aan te passen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het herzien van en vertrouwd raken met dit soort aanpassingen. Het gebruik van de Diensten door de Gebruiker volgend op deze kennisgeving, houdt in dat de Gebruiker automatisch instemt met de gewijzigde algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden zullen in werking treden zodra deze op de website zijn geplaatst, en het gebruik van de website (of de diensten die via de website worden aangeboden) zal/zullen vanaf dat moment onder de gewijzigde voorwaarden vallen. Bij het verschaffen van de betaalgegevens op moment van aankoop, bevestigt u, de koper, dat u de voorwaarden accepteert.

 2. Bestelvoorwaarden
  Contrado Imaging Ltd stelt u in staat om via uw Account toegang te krijgen tot uw Afbeeldingen. Houd er echter rekening mee dat:
  • Ontwerpen, Afbeeldingen en Inhoud
   • U kunt digitale ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, gegevens, teksten, designs, berichten of ander materiaal (de “Inhoud”) zelf uploaden naar de website en een kopie bewaren waar Contrado het recht heeft mee te werken.
   • U bevestigt aan Contrado dat u eigenaar bent van de inhoud of het recht hebt deze te gebruiken
   • U behoudt alle eigendomsrechten, inclusief auteursrecht, over de inhoud die u heeft geüpload naar de website of naar ons heeft ge-e-maild. We kunnen, naar eigen goeddunken, materiaal verwijderen, verplaatsen of weigeren
   • Afbeeldingen die door u of door ons met uw goedkeuring worden geüpload en vervolgens verwerkt worden in een gepersonaliseerd product kunnen (met inachtneming van de beperkingen in de algemene voorwaarden) aan andere gebruikers van deze website worden getoond via onze galerij. Dit gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming
   • We kunnen elk van de afbeeldingen die u heeft geüpload of naar ons heeft verzonden weergeven, aanpassen, afdrukken, verzenden, verspreiden of verwijderen, wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van de diensten die we via de website aanbieden, of wanneer dit anderzijds is toegestaan door deze voorwaarden
   • Bij het opslaan van uw afbeeldingen, behouden wij ons het recht voor verschillende technieken toe te passen om de kwaliteit van de afbeelding te verbeteren. U kunt hierbij denken aan: het verwijderen van rode ogen, het aanpassen van de helderheid en het verduidelijken van details
   • U accepteert dat een ontwerp (uitgezonderd vector) of foto bij het vergroten definitie kan verliezen en dat er kleurvariatie zichtbaar kan zijn bij het afgeronde product
   • We adviseren u om back-ups te maken van al het materiaal dat u aan ons geleverd heeft. In het bijzonder is het uw verantwoordelijkheid om reservekopieën te bewaren van afbeeldingen die u heeft geüpload of naar ons heeft ge-e-maild. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bewaren van back-ups of voor het verliezen, verwijderen of beschadigen van afbeeldingen of ander materiaal
   • We kunnen zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken afbeeldingen verwijderen die zijn geüpload, ge-e-maild of ingediend om af te drukken en die in strijd zijn met deze voorwaarden. We kunnen het leveren van verdere diensten weigeren, aan iedereen die deze voorwaarden schendt. U zult ons en onze functionarissen en medewerkers vrijwaren tegen elke actie, vordering, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven die voortkomen uit: gebruik door u of uw gasten van deze website dat in strijd is met deze voorwaarden, elke claim dat het uploaden of e-mailen van afbeeldingen, door u of namens u, het auteursrecht, handelsrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden schendt, elke claim dat het bewerken, afdrukken of een andere handeling die door ons wordt uitgevoerd, in overeenstemming met deze voorwaarden, met de door u of namens u geüploade of verzonden afbeeldingen een schending is van het auteursrecht, handelsrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden
   • U heeft het recht om uw materiaal in relatie tot de website te kopiëren, uploaden of anderszins te gebruiken. Daarnaast hebben wij het recht ditzelfde materiaal te verwerken of behandelen, mits dit in overeenstemming met deze voorwaarden gebeurt. U kunt geen afbeeldingen of ander materiaal uploaden, naar ons verzenden of ons vragen dit af te drukken, tenzij u het recht heeft dit te doen en ons toestaat om deze afbeeldingen en ander materiaal te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag bijvoorbeeld geen foto’s van andere websites of publicaties gebruiken, tenzij u toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar
   • Het uploaden, e-mailen of bestellen van producten die het volgende materiaal bevatten is niet toegestaan: pornografisch, obsceen of aanstootgevend materiaal; discriminerend en racistisch materiaal; inhoud die mogelijk aanzet tot haat tegen een persoon of groep; godslasterlijk materiaal; lasterlijk of ander strafbaar materiaal; afbeeldingen van een criminele daad; materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht van derden; materiaal dat in strijd is met de geldende wet- en regelgeving. Wanneer we geloven dat er sprake is van onwettig gedrag in verband met de website (waaronder het uploaden of e-mailen van afbeeldingen die in strijd zijn met bovengenoemde restricties) kan het zijn dat we, naar eigen inzicht, contact opnemen met wetshandhavingsinstanties. In dit geval kunnen we kopieën van relevant(e) afbeeldingen of materiaal aan de wetshandhavingsdienst verschaffen en ze mogelijk ook toegang geven tot de persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn
   • U zorgt ervoor dat de inhoud geen inbreuk maakt op de privacy of gegevensbeschermingsrechten van anderen; in het bijzonder moet u ervoor zorgen dat u toestemming heeft voor het gebruiken van de door u geüploade Afbeelding, door elke persoon die zichtbaar is in deze afbeelding. U mag in geen geval de identiteit van de Gebruiker gebruiken om u voor te doen als een ander persoon; inclusief persoonlijke gegevens en informatie over deze persoon, zoals zijn/haar naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, tenzij hiertoe schriftelijk toestemming is gegeven door deze persoon in kwestie
   • Hoewel we het uploaden van afbeeldingen en andere content in strijd met onze voorwaarden verbieden, kunnen we het gebruik van onze website niet volledig controleren. We behouden ons dan ook het recht voor om afbeeldingen of ander materiaal die/dat onze voorwaarden schendt zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, of het leveren van diensten (waaronder het plaatsen van bestellingen) te weigeren aan gebruikers die zich niet houden aan deze voorwaarden
  • Orderbevestiging
   • U kunt digitale ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, gegevens, teksten, designs, berichten of ander materiaal (de “Inhoud”) zelf uploaden naar de website en een kopie bewaren waar Contrado het recht heeft mee te werken
   • U bevestigt aan Contrado dat u eigenaar bent van de inhoud of het recht hebt deze te gebruiken
   • U behoudt alle eigendomsrechten, inclusief auteursrecht, over de inhoud die u heeft geüpload naar de website of naar ons heeft ge-e-maild. We kunnen, naar eigen goeddunken, materiaal verwijderen, verplaatsen of weigeren
   • Afbeeldingen die door u of door ons met uw goedkeuring worden geüpload en vervolgens verwerkt worden in een gepersonaliseerd product kunnen (met inachtneming van de beperkingen in de algemene voorwaarden) aan andere gebruikers van deze website worden getoond via onze galerij. Dit gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming
   • We kunnen elk van de afbeeldingen die u heeft geüpload of naar ons heeft verzonden weergeven, aanpassen, afdrukken, verzenden, verspreiden of verwijderen, wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van de diensten die we via de website aanbieden, of wanneer dit anderzijds is toegestaan door deze voorwaarden
   • Bij het opslaan van uw afbeeldingen, behouden wij ons het recht voor verschillende technieken toe te passen om de kwaliteit van de afbeelding te verbeteren. U kunt hierbij denken aan: het verwijderen van rode ogen, het aanpassen van de helderheid en het verduidelijken van details
   • U accepteert dat een ontwerp (uitgezonderd vector) of foto bij het vergroten definitie kan verliezen en dat er kleurvariatie zichtbaar kan zijn bij het afgeronde product
   • We adviseren u om back-ups te maken van al het materiaal dat u aan ons geleverd heeft. In het bijzonder is het uw verantwoordelijkheid om reservekopieën te bewaren van afbeeldingen die u heeft geüpload of naar ons heeft ge-e-maild. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bewaren van back-ups of voor het verliezen, verwijderen of beschadigen van afbeeldingen of ander materiaal
   • We kunnen zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken afbeeldingen verwijderen die zijn geüpload, ge-e-maild of ingediend om af te drukken en die in strijd zijn met deze voorwaarden. We kunnen het leveren van verdere diensten weigeren, aan iedereen die deze voorwaarden schendt. U zult ons en onze functionarissen en medewerkers vrijwaren tegen elke actie, vordering, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven die voortkomen uit: gebruik door u of uw gasten van deze website dat in strijd is met deze voorwaarden, elke claim dat het uploaden of e-mailen van afbeeldingen, door u of namens u, het auteursrecht, handelsrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden schendt, elke claim dat het bewerken, afdrukken of een andere handeling die door ons wordt uitgevoerd, in overeenstemming met deze voorwaarden, met de door u of namens u geüploade of verzonden afbeeldingen een schending is van het auteursrecht, handelsrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden
   • U heeft het recht om uw materiaal in relatie tot de website te kopiëren, uploaden of anderszins te gebruiken. Daarnaast hebben wij het recht ditzelfde materiaal te verwerken of behandelen, mits dit in overeenstemming met deze voorwaarden gebeurt. U kunt geen afbeeldingen of ander materiaal uploaden, naar ons verzenden of ons vragen dit af te drukken, tenzij u het recht heeft dit te doen en ons toestaat om deze afbeeldingen en ander materiaal te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag bijvoorbeeld geen foto’s van andere websites of publicaties gebruiken, tenzij u toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar
   • Het uploaden, e-mailen of bestellen van producten die het volgende materiaal bevatten is niet toegestaan: pornografisch, obsceen of aanstootgevend materiaal; discriminerend en racistisch materiaal; inhoud die mogelijk aanzet tot haat tegen een persoon of groep; godslasterlijk materiaal; lasterlijk of ander strafbaar materiaal; afbeeldingen van een criminele daad; materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht van derden; materiaal dat in strijd is met de geldende wet- en regelgeving. Wanneer we geloven dat er sprake is van onwettig gedrag in verband met de website (waaronder het uploaden of e-mailen van afbeeldingen die in strijd zijn met bovengenoemde restricties) kan het zijn dat we, naar eigen inzicht, contact opnemen met wetshandhavingsinstanties. In dit geval kunnen we kopieën van relevant(e) afbeeldingen of materiaal aan de wetshandhavingsdienst verschaffen en ze mogelijk ook toegang geven tot de persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn
   • U zorgt ervoor dat de inhoud geen inbreuk maakt op de privacy of gegevensbeschermingsrechten van anderen; in het bijzonder moet u ervoor zorgen dat u toestemming heeft voor het gebruiken van de door u geüploade Afbeelding, door elke persoon die zichtbaar is in deze afbeelding. U mag in geen geval de identiteit van de Gebruiker gebruiken om u voor te doen als een ander persoon; inclusief persoonlijke gegevens en informatie over deze persoon, zoals zijn/haar naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, tenzij hiertoe schriftelijk toestemming is gegeven door deze persoon in kwestie
   • Hoewel we het uploaden van afbeeldingen en andere content in strijd met onze voorwaarden verbieden, kunnen we het gebruik van onze website niet volledig controleren. We behouden ons dan ook het recht voor om afbeeldingen of ander materiaal die/dat onze voorwaarden schendt zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, of het leveren van diensten (waaronder het plaatsen van bestellingen) te weigeren aan gebruikers die zich niet houden aan deze voorwaarden
  • Orderbevestiging
   • U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate gegevens op het moment van aankoop, zodat wij u de gewenste Diensten kunnen leveren. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: naam, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, productmaat en specificaties betreffende het geüploade materiaal
   • Wanneer u een bestelling heeft geplaatst voor goederen of diensten via deze website, wordt de bestelling pas behandeld als zijnde geaccepteerd, wanneer u hiervan een bevestiging van ons ontvangt. Deze bevestiging kan via e-mail of per post worden verzonden
   • Het besluit om een bestelling te accepteren, is aan ons en we zijn hiertoe niet verplicht
   • We kunnen, naar eigen oordeel, de gehele of een deel van de betaling met betrekking tot de bestelling restitueren, maar behouden ons het recht voor om het volledige bedrag in rekening te brengen, alsof de producten verzonden zijn
  • Prijzen en kortingen
   • De prijzen worden door ons bepaald en getoond op de website. Verzendkosten worden apart weergegeven. De prijzen kunnen, te allen tijde en naar eigen goeddunken, worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden op de website aangegeven
   • Als u uw bestelling wijzigt, kunnen hier kosten voor in rekening worden gebracht. In dit geval nemen we per e-mail of telefoon contact met u op om de betaling te regelen
   • Actiecodes kunnen van tijd tot tijd worden gepubliceerd als onderdeel van een aanbieding. Actiecodes kunnen een gratis item of korting op een deel van een bestelling betreffen
   • Actiecodes kunnen alleen gebruikt worden voor online bestellingen die via deze website worden geplaatst. Per bestelling kan maximaal één actiecode worden gebruikt. Tenzij anders aangegeven, worden er nog steeds porto- en verzendkosten in rekening gebracht voor bestellingen waarvoor een actiecode is gebruikt. Als er meerdere voorwaarden van toepassing zijn, zullen deze gepubliceerd worden samen met de betreffende actiecode
   • Studentenkorting is geldig op bestellingen vanaf €30,- (excl. verzendkosten). Studenten zijn verplicht een geldig ID-bewijs aan te leveren, dat voorzien is van een vervaldatum. Als het bewijs geen vervaldatum heeft, moeten studenten tevens de juiste documenten aanleveren waarop deze datum wel vermeld staat. Om aanspraak te maken op de studentenkorting moet er een account worden aangemaakt. De korting is alleen geldig wanneer de student ingelogd is en wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt.
   • 20% Studentenkorting op vrijwel het gehele assortiment.
   • De Studentenkorting en andere kortingscodes zijn niet geldig op producten met de volgende ID-nummers: Canvas Prints: 317 - Koffers: 1664 - Mondkapjes: 2940 - Cadeaubonnen: 106, 276, 1413, 1448, 2903, 2904 - Stofresten: 2898, 2797 - Stofstalen & Test Prints: 1469, 1657, 1711, 1729, 2908 - Bijkomende Kosten: 122, 123, 124, 125. Tevens kunnen andere SKU- of ID-nummers uitgesloten zijn die hier niet gespecificeerd zijn.
  • Wijzigingen aan uw bestelling/Annuleringen
   • Binnen 30 minuten: We wachten 30 minuten nadat u de bestelling heeft geplaatst, voordat we met de productie beginnen. Indien u van gedachten verandert of uw bestelling wil wijzigen, kunt u binnen deze 30 minuten contact met ons opnemen via de live chat. Ons vriendelijke klantenserviceteam helpt u graag verder en kan, indien gewenst, ook de volledige terugbetaling regelen. Als u binnen deze 30 minuten doorgaat met uw bestelling door de functie “Controleer Ontwerp” te gebruiken, wordt dit gezien als een bevestiging dat u tevreden bent en de productie van start kan gaan. Vanaf het moment dat u op “Doorgaan” klikt, is het niet meer mogelijk wijzigingen aan te brengen of de bestelling te annuleren en zijn we niet meer in staat om terugbetalingen te doen.
   • Na 30 minuten: Omdat elk product handgemaakt en gepersonaliseerd wordt op bestelling, hebben we, op het moment dat de productie start, al geïnvesteerd in inkten, transferpapier, materialen en de werknemers die nodig zijn om uw bestelling te vervullen. Hierdoor is helaas niet meer mogelijk om na deze tijd uw bestelling te wijzigen of uw ontwerp aan te passen. Wanneer u 30 minuten na het plaatsen van een bestelling deze toch wil annuleren, zijn we dan ook genoodzaakt hier 20% van de kosten voor in rekening te brengen.
   • U accepteert dat we een zekere mate van bevoegdheid hebben om afbeeldingen te bewerken en passend te maken, om de beste resultaten te garanderen. Contrado is niet verplicht om deze aanpassingen – om optimale resultaten te bereiken - te doen en doet dit zonder aansprakelijkheid
   • We nemen mogelijk per e-mail of telefoon contact met u op, om wijzigingen door te voeren of uw ontwerp te bevestigen, voordat we doorgaan met het produceren van uw bestelling. Als u niet reageert op onze vragen, kan dit uw bestelling vertragen. Mochten we contact met u opnemen, dan doen we dit omdat dit noodzakelijk is voor het leveren van onze Diensten. We zijn niet verplicht om u te contacteren tijdens het productieproces
   • Houd er rekening mee dat we niet in staat zijn om kortings- of actiecodes achteraf toe te passen. Wanneer je vergeten bent om deze code bij het bestellen in te voeren, kan de korting helaas niet met terugwerkende kracht worden verrekend.
  • Het produceren van artikelen
   • De productietijden worden bij benadering bepaalt en vormen geen garantie dat de items geproduceerd en verzonden worden op een specifieke datum. We doen echter ons best om ons aan deze tijden te houden
   • Alle Productafmetingen zijn over het algemeen zeer accuraat. Vanwege de aard van het personaliseren van producten - met de hand en stuk voor stuk - kunnen er echter minimale verschillen zitten tussen de maten van de afgeronde producten en de aangegeven afmetingen zoals vermeld op de website
   • Het kan zijn dat we, naar eigen goeddunken, materialen vervangen en productontwerpen aanpassen om in te spelen op de productieoverwegingen met betrekking tot de leverings- of voorraadtekorten
   • Alle Promotionele Afbeeldingen van onze producten komen goed overeen met de producten die we produceren. We kunnen echter niet garanderen dat het uiteindelijke product identiek zal zijn aan de afbeeldingen die op deze website te vinden zijn. Er worden regelmatig verbeteringen gedaan aan de producten, die niet zichtbaar zijn op de promotiefoto's
   • Om de continuïteit van onze diensten te waarborgen behouden we ons het recht voor om alternatieve materialen te gebruiken voor de productie, dan de materialen die op de website worden vermeld
  • Levering
   • Alle informatie over levering en verzending vindt u hier
   • Levertijden worden te goeder trouw aangegeven. De levertijden die worden vermeld, dienen als richtlijn en we garanderen niet dat de producten op een specifieke datum worden bezorgd. We doen ons best om aan deze tijden te voldoen. Meer dan 96% van onze producten wordt bezorgd binnen de aangegeven levertijd
   • Het verzenden naar locaties buiten de EU kan leiden tot lokale heffingen en douanekosten, gebaseerd op de regelgeving van het gebied waarnaar wordt verzonden. Wij hebben hier geen controle over. Mochten deze kosten zich voortdoen zijn wij niet verplicht om deze te vergoeden, de kosten moeten dan ook door de ontvanger worden voldaan
  • Retourneren
   De regels omtrent het annuleren en retourneren van producten, zijn afhankelijk van of het gepersonaliseerde of niet-gepersonaliseerde artikelen betreft. Lees hiervoor de volgende informatie.
   • U heeft het recht om uw verkoopcontract van een niet-gepersonaliseerd product te annuleren, op voorwaarde dat u ons dit niet meer dan 14 dagen na ontvangst van het product hiervan op de hoogte stelt. U moet het ongebruikte, niet-gepersonaliseerde product terugsturen binnen 14 dagen nadat u ons hiervan op de hoogte heeft gebracht en u bent zelf verantwoordelijk voor de retourkosten
   • Het is niet mogelijk om bestellingen van producten die gepersonaliseerd zijn te retourneren of annuleren, omdat deze producten gemaakt zijn volgens uw specifieke wensen. Na het plaatsen van de bestelling heeft u echter 30 minuten de tijd om de bestelling aan te passen of te annuleren
   • Deze 30 minuten gaan in op het moment dat u de bevestigings-e-mail ontvangt of het besteloverzicht in beeld ziet met het bericht “Bedankt, jouw bestelling is bevestigd”. Wanneer deze tijd is verstreken, beginnen we aan de productie en kunnen er geen wijzigingen meer worden doorgevoerd
   • In overeenstemming met de Engelse wet, kunnen de producten niet geretourneerd worden, omdat ze gemaakt zijn volgens uw specificaties of gepersonaliseerd zijn door u
   • In het onwaarschijnlijke geval dat er een productiefout optreedt, zal deze kosteloos hersteld worden
   • Onder productiefouten vallen krassen op het product en problemen met de naden en zomen. Wij, de fabrikant, bepalen wat er onder productiefouten valt
   • Alle bestellingen die geplaatst zijn via groothandelsaccounts worden gezien als business-to-business contracten en vallen daardoor niet onder consumentenrechten, omdat ze als bedrijven worden gezien. Bedrijven kunnen geen aanspraak doen op deze rechten bij slijtage, misbruik of onopzettelijke schade, of wanneer ze besluiten het artikel te annuleren
   • We kunnen, naar eigen goeddunken, op zoek gaan naar andere oplossingen
   • Meer informatie hierover vindt u in ons retourbeleid
   • Klachten of claims moeten binnen veertien dagen na het ontvangen van de producten aan ons gemeld worden, of in het geval de levering niet heeft plaatsgevonden, binnen een redelijke tijd na de verwachte levertijd van deze goederen
  • Beëindigen
   • We kunnen uw bestelling, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, annuleren. We zullen in deze gevallen alle openstaande bedragen restitueren
   • Contrado kan, te allen tijde en naar eigen goeddunken, de service stopzetten of overeenkomst beëindigen. U accepteert dat Contrado niet aansprakelijk is voor lopende bestellingen, bestaande investeringen (zoals PR- of fotoshoots, retailbestellingen etc.) of merkwaarde die u tot aan de beëindiging geniet. Contrado kan, naar eigen goeddunken, een helpende hand bieden in het zoeken naar definitieve oplossingen, als blijk van goede wil.

 3. Gebruik van onze Diensten
  • Toegang
   • U heeft toegang tot elk deel van de website dat niet met een wachtwoord beschermd is. Enkele delen van de site zijn alleen toegankelijk wanneer u een geldig wachtwoord heeft
   • U heeft geen toegang tot deze pagina’s zonder een geldig wachtwoord
   • U dient uw wachtwoord te allen tijde veilig te bewaren
   • U wordt verantwoordelijk gehouden voor schade die veroorzaakt wordt door onbevoegde toegang, als gevolg van uw onvermogen het wachtwoord veilig te bewaren
   • We kunnen u, te allen tijde en naar eigen goeddunken, de toegang ontzeggen
  • Illegaal gebruik en schade aan ons systeem
   • U mag in geen geval gebruikmaken van onze Diensten als dit niet in overeenstemming is met de wet. Door onze website te gebruiken, stemt u automatisch in dat u niet gebruikmaakt van onze diensten met als doel de Engelse wetgeving te overtreden
   • U stemt ermee in de aangeboden diensten op onze website niet te belemmeren of verstoren door een virus of schadelijke code op ons platform of andere programma's te verspreiden
  • Reproductie van de website-inhoud
   • Het is niet toegestaan om materiaal van de website op welke manier dan ook te kopiëren (of dit nu het afdrukken op papier, het opslaan op een harde schijf of een andere manier betreft), verspreiden (met inbegrip van het verspreiden van kopieën), wijzigen of bewerken
   • Het is niet toegestaan om de website te gebruiken (of enig materiaal op de website te kopiëren of gebruiken) voor commerciële doeleinden buiten het uitvoeren van commerciële transacties met Contrado
   • Het is niet toegestaan om auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die opgenomen zijn in het oorspronkelijke materiaal te verwijderen van materiaal dat gekopieerd of afgedrukt wordt van de website
  • Werking van de website
   • We kunnen de opzet en inhoud van de website (of de producten en diensten die door de website worden aangeboden) op elk moment wijzigen.
   • We kunnen de werking van deze website beëindigen of onderbreken (of de levering van elk van de producten of diensten die via de website worden aangeboden stopzetten of opschorten) voor onderhoud of werkzaamheden, om de inhoud bij te werken of vanwege een andere reden. Dit kunnen we doen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.
   • We adviseren u om back-ups te bewaren van al het materiaal dat u heeft aangeleverd. In het bijzonder is het uw verantwoordelijkheid om reservekopieën te bewaren van afbeeldingen die door u geüpload of naar ons ge-e-maild zijn. 
   • Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bewaren van back-ups of voor het verliezen, verwijderen of beschadigen van afbeeldingen of andere materialen die aan ons beschikbaar zijn gesteld.
  • Gegevensbescherming
   • Persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden via deze website, zullen uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met ons privacybeleid. Lees het beleid a.u.b. aandachtig door voordat u verder gaat. Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, stemt u automatisch in met het gebruik hiervan in overeenstemming met ons privacybeleid.
   • Feedback en Testimonials: Publicatie van alle feedback, testimonials en beoordelingen is onderworpen aan onze voorwaarden voor het indienen van inhoud aan ons (verleden en heden). Dit houdt in dat, indien uw feedback wordt gebruikt, u alle huidige en toekomstige rechten met betrekking tot uw feedback behoudt, en wij en degenen die door ons geautoriseerd zijn het onherroepelijke, overdraagbare recht hebben om deze rechten uit te oefenen in elke publicatie of dienst en in elke , huidige of toekomstige media in binnen- en buitenland. Het kan zijn dat we uw feedback inkorten of bewerken, zodat alleen verkorte persoonlijke informatie gepubliceerd wordt.
 4. Verkopers en Dropshippers
  • Algemeen
   • De Gebruiker kan artikelen te koop aanbieden in een Contrado-winkel en deze winkel koppelen aan een platform van een derde partij
   • De voorwaarden in deze paragraaf (“Verkopers en Dropshippers”) gelden wanneer u producten creëert met behulp van Contrado’s ontwerpprogramma en/of ontwerpen te koop aanbiedt op websites die in het bezit zijn of beheerd worden door Contrado (de “Site” incl. mobiel). Onder “Ontwerpen” vallen alle kunstwerken, afbeeldingen, tekeningen, teksten, bestanden of digitale beelden of productspecificaties die u beschikbaar stelt aan Contrado voor plaatsing op de Site of op fysieke of elektronische producten die door of voor Contrado zijn gemaakt (“Producten”)
   • Als u uw winkel synchroniseert met websites van derden, via onze API, integratie of op een andere manier, accepteert u dat u de volledige verantwoordelijkheid heeft over de content die op de websites wordt geplaatst. U bent verantwoordelijk voor het bieden van de gewenste service aan klanten die via de door u gekoppelde websites aankopen doen
   • Contrado-winkels zijn alleen zichtbaar op onze marktplaats nadat ze zijn goedgekeurd door Contrado. We kunnen te allen tijde en naar eigen goeddunken de inhoud van de websites aanpassen of verwijderen, met of zonder voorafgaande kennisgeving
   • Als u onze API gebruikt om uw Contrado-winkel te koppelen aan een ander digitaal platform of e-commerceprovider, dan is Contrado alleen verantwoordelijk voor de diensten die het zelf levert
   • De commissie die verkopers ontvangen wordt berekend na aftrek van 20% van de omzet voor belastingen, douaneheffingen en overige leverings- en administratiekosten
  • Licenties
   • Door Ontwerpen te uploaden naar de Site, of Ontwerpen te creëren met behulp van Contrado’s ontwerpfuncties, verleent u de volgende licenties aan Contrado: het niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare recht om het Ontwerp in of op Producten en in advertenties, marketing, samples en promotionele materialen die de Site en Producten promoten te gebruiken, reproduceren, verkopen, weer te geven, en verspreiden. Deze promotie, marketing of reclame kan, zonder beperkingen, uit het volgende bestaan: (i) het weergeven van uw Producten; (ii) promotionele “streams” van visuele of audio-inhoud op de Website, (iii) weergave in pagina’s van boekproducten op de Website, (iv) product- of contentplaatsing in tijdschriften, televisieprogramma’s, films, apps en andere media, (v) het verkoop van Producten die op de Site beschikbaar zijn via de “productfeed” van derden, tegen retailprijzen, gereduceerde prijzen of andere prijzen die door Contrado, naar eigen goeddunken, worden bepaald, en (vi) het verkopen van Producten die op de Site beschikbaar zijn, aan andere retailers, groothandels, distributeurs of bedrijven, voor prijzen die door Contrado, naar eigen goeddunken, worden bepaald
   • U verleent ons tevens licentie en het recht om wijzigingen aan te brengen aan uw Ontwerp, indien dit noodzakelijk is om het Ontwerp te gebruiken in de door u geselecteerde productcategorie, of voor andere productie-gerelateerde doeleinden, wanneer u heeft ingestemd dat uw Ontwerp voor dusdanige producten gebruikt kan worden. Als u de optie om de producten te personaliseren openlaat, stemt u ermee in dat Contrado en Contrado’s klanten het Ontwerp kunnen aanpassen met als doel het creëren of bestellen van Producten die extra gepersonaliseerd kunnen worden (bijv. door data of namen toe te voegen)
   • U doet afstand van het recht met betrekking tot de wijze waarop het Ontwerp gebruikt wordt, op voorwaarde dat dit gebruik plaatsvindt in overeenstemming met eerdergenoemde licenties. U kunt het Ontwerp te allen tijde verwijderen van de Site en behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten over uw Ontwerp
   • Wanneer het Ontwerp is verwijderd, zullen eerdergenoemde licenties komen te vervallen. Dit geldt niet voor lopende bestellingen die geplaatst zijn voordat het Ontwerp was verwijderd. Ook kan het zijn dat Contrado uw Ontwerpen nog steeds gebruikt voor promotionele en marketingdoeleinden, in het geval deze materialen al gecreëerd waren voordat u het Ontwerp verwijderde
  • Prijzen
   • Contrado bepaalt de algemene prijs van de Producten op de Site en aangesloten websites. U kunt de standaardverkoopprijzen bekijken op de webpagina’s van Contrado, hierop zijn mogelijk kwantumkortingen van toepassing
   • In sommige gevallen heeft u de mogelijkheid om de verkoopprijzen te verhogen en mogelijk meer commissie te ontvangen. De actuele verkoopprijzen voor Producten met uw Ontwerpen kunnen hierdoor variëren, evenals uw commissie
  • Royalty’s
   • Contrado betaalt u royalty’s voor alle verkopen van openbare Producten die uw Ontwerp bevatten (“Royalty”). Het standaard royaltypercentage dat Contrado hanteert is 20-25% (“Standaard Royaltypercentage”), exclusief omzetbelasting. Het Maximale Royaltypercentage wordt bepaald wanneer u de gewenste verkoopprijs instelt
   • U heeft de mogelijkheid om de hoogte van de Royalty’s te bepalen, liggend tussen het Standaard Royaltypercentage en de maximale verkoopprijs die Contrado hanteert voor elk Ontwerp van u dat in elke Productcategorie wordt weergegeven ("Uw Royaltypercentage")
   • U kunt te allen tijde uw Productprijs/Royaltypercentage aanpassen. Deze wijzigingen gaan van kracht op het moment dat Contrado deze invoert. Als uw Royaltypercentage hoger is dan het Standaard Royaltypercentage, past Contrado de verkoopprijs aan, zodat deze overeenkomt met de verhoogde royalty’s die u ontvangt
   • Uw Royalty wordt als volgt berekend: Uw Royaltypercentage wordt vermenigvuldigd met de Netto-opbrengsten van de verkoop van Producten die uw Ontwerp bevatten. Met de Netto-opbrengsten bedoelden we de aankoopprijs die door Contrado wordt ontvangen, minus de bedragen die in rekening worden gebracht voor: verzending, verpakking, verzekering, behandelingskosten voor transacties, directe advertentiekosten, belastingen, terugbetalingen, kredieten, affiliate marketingkosten en terugboekingen. Affiliate Kosten worden door Contrado betaald aan een derde partij voor marketingdoeleinden. Hierbij worden links geplaatst op een andere website, die doorverwijzen naar Contrado
   • Contrado betaalt u ook het Standaard Royaltypercentage over de inkomsten die Contrado ontvangt op basis van bestellingen van Producten die uw Ontwerp bevatten, met inachtneming van het inhouden van de retourkosten, kredietkosten en terugbetalingen zoals hierboven aangegeven
   • De Royalty’s zijn alleen van toepassing op Producten die uw Ontwerp bevatten. Contrado betaalt geen royalty’s voor artikelen of items die optioneel, maar niet noodzakelijk zijn voor het product, maar die het product nuttiger, veelzijdiger of aantrekkelijker maken (“Accessoires”), zelfs wanneer deze op hetzelfde moment worden aangeschaft als het Product dat uw Ontwerp bevat
   • We raden u aan om vertrouwd te raken met onze richtlijnen, zodat u weet welke Inhoud onze voorwaarden schendt. Zoals eerder vermeld, kan het zijn dat Contrado royalty’s inhoudt wanneer de voorwaarden worden geschonden
  • Ongeldige Verkopen
   • Contrado betaalt geen Royalty’s voor de verkoop van Producten die een Ontwerp bevatten dat in strijd is met deze Overeenkomst, de Contrado Gebruiksovereenkomst of een van de onderstaande voorwaarden. Als Contrado bijvoorbeeld ontdekt dat een van uw Ontwerpen het auteursrecht van iemand anders schendt, of dat u geen rechten heeft om het Ontwerp te gebruiken, dan behoudt Contrado zich het recht voor om alle Royalty’s voor de Ontwerpen terug te draaien, ongeacht of deze al uitbetaald zijn of niet
   • Speciale Programma’s
   • Na akkoord, kunnen we uw ontwerpen beschikbaar stellen aan onze partners, die deze gebruiken voor speciale programma’s. In deze gevallen worden er geen Royalty’s betaald. Uw deelname is geheel vrijwillig en de voorwaarden van het specifieke programma worden aangekondigd op het moment dat dit programma geïntroduceerd wordt. Deze programma’s zijn onderworpen aan deze speciale voorwaarden
   • In overleg kunnen we uw ontwerpen beschikbaar stellen aan enkele van onze partners, die deze gebruiken voor speciale programma’s. In deze gevallen worden er geen royalty’s betaald. Uw deelname is geheel vrijwillig en de betreffende voorwaarden worden aangekondigd op het moment dat dit programma geïntroduceerd wordt. Deze programma’s zijn onderworpen aan deze speciale voorwaarden.
  • Betalingen
   • Alles over Betalingen en Inkomsten vindt u in de Gebruiksovereenkomst van Contrado. U wordt 14 dagen nadat een bestelling is bezorgd uitbetaald. De betaling wordt geautomatiseerd via PayPal.
  • Berichtgeving Betalingen
   • Contrado kan u per e-mail op de hoogste stellen van aankopen die gedaan zijn in uw Contrado-winkel. Contrado kan ook een bericht sturen wanneer u uw Royalty’s kunt verwachten (14 dagen nadat een verkocht product als ‘afgeleverd’ is gemarkeerd)
   • Contrado zal u per e-mail een transferbevestiging sturen, wanneer het geld naar u is overgemaakt. Als u een btw-nummer heeft, moet u ons een factuur sturen, alvorens wij u de transferbevestiging kunnen sturen. Naast het online verkoopoverzicht dat u in uw Contrado-account kunt bekijken, zal Contrado u wekelijks, tweewekelijks of maandelijks een overzicht per e-mail sturen
  • Marketing en Promoties
   • Contrado kan de Producten op de Site, andere websites en/of via distributeurs, groothandelaars en retailverkopers introduceren, verkopen en promoten. Contrado kan promoties aanbieden (inclusief volumekortingen en speciale aanbiedingen)
   • Contrado is verantwoordelijk voor de kosten die voortkomen uit het adverteren van de aanbieding en het produceren en vervullen van de bestellingen. U bevestigt dat uw Royalty’s gebaseerd zijn op de inkomsten die Contrado verkrijgt uit het verkopen van Producten
  • Verklaringen
   • U bent de eigenaar van het Ontwerp of het Ontwerp is licentievrij; en
   • U heeft het recht om Contrado deze licentie te verlenen en deze Overeenkomst aan te gaan; en
   • Zover u weet is er niemand anders die eigendomsrechten of licentierechten over het Ontwerp kan claimen; en
   • Het Ontwerp draagt niet bij aan het schenden van de privacy, bekendheid of andere rechten van derden; en
   • Het Ontwerp is niet beledigend of obsceen; en
   • Het Ontwerp bevat geen inhoud van beledigende, obscene, discriminerende of illegale aard; en
   • Contrado heeft het recht om Producten met dit Ontwerp te produceren, zonder dat dit het recht van derden schendt, en is daarnaast niet verplicht om betalingen te verrichten om deze rechten of goedkeuring voor het Ontwerp te verkrijgen
  • Vrijstelling
   • Als u een geschil heeft met een of meerdere gebruiker(s) of Verkoper(s), vrijwaart u ons (en onze functionarissen, directeuren, agentschappen, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) van claims, eisen en schade (actuele schade en gevolgschade) van elke aard, bekend en onbekend, voortkomend uit of in enige mate gerelateerd aan dergelijke geschillen. De Overeenkomst bevat geen rechten onder het Contract (Rechten van Derden) die afdwingbaar zijn door een persoon die geen deel uitmaakt van deze Overeenkomst
  • Overlijden of Onmacht
   • Mocht er een lid van onze verkoopgemeenschap komen te overlijden of volledig arbeidsongeschikt raken, dan zal Contrado alle nodige maatregelen nemen om met rechtsopvolgers of erfgenamen samen te werken, op het moment dat bewijs of een wettelijke verklaring wordt verstrekt

 5. Contrado Imaging Affiliate Programma
 6. Vrijwaring
  Contrado, waaronder het personeel, de directieleden, functionarissen, zakelijke partner en andere vertegenwoordigers moeten beschermd blijven tegen claims of eisen van derden die veroorzaakt zijn door of voortkomen uit uw schending van deze overeenkomst. U zal Contrado vrijwaren van alle eisen en claims waaronder redelijke juridische kosten die voortkomen uit dergelijke claims met betrekking tot uw overtreding van de wet of de rechten van derden

 7. Wet- en regelgeving
  Wij zijn redelijk en eerlijk in onze aanpak en mocht er sprake zijn van een geschil, zullen wij proberen een discussie en dialoog aan te gaan om snel tot een resolutie te komen. Daarnaast zullen we bemiddelingsprocedures en alternatieve dispuutregelingen inzetten. Wanneer alle mogelijke oplossingsmiddelen binnen een redelijk termijn zijn uitgeput, dan zullen deze voorwaarden (en de levering van de goederen en diensten door ons) vallen onder en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de Engelse wetgeving, waaraan u en Contrado zich zullen onderwerpen. In het geval dat er een geschil ontstaat met betrekking tot deze voorwaarden of de levering van goederen en diensten door ons, zullen de Engelse rechtbanken exclusieve jurisdictie hebben over een dergelijk geschil

 8. Algemeen
  Deze overeenkomst maakt geen deel uit van een instantie, joint venture, werknemer en werknemersstatus, ondernemer en ondernemersstatus of juridische samenwerking. De overeenkomst kan te allen tijde door Contrado worden toegewezen of overgedragen

 9. Beëindiging
  Contrado kan, te allen tijde en naar eigen goeddunken, de service stopzetten of overeenkomst beëindigen. U accepteert dat Contrado niet aansprakelijk is voor lopende bestellingen, bestaande investeringen (zoals PR- of fotoshoots, retailbestellingen etc.) of merkwaarde die u tot aan de beëindiging geniet. Contrado kan, naar eigen goeddunken, een helpende hand bieden in het zoeken naar definitieve oplossingen, als blijk van goede wil.

V.00000012 01/Dec/2021