Neem contact met ons op
contrado logo

Algemene voorwaarden

Servicevoorwaarden en Gebruikersovereenkomst

Terms-and Conditions Pen and paper Icon

Kort samengevat

Wij zijn hier voor u en zullen ons maximaal inzetten om u te helpen en met u samen te werken. Wees er gerust op de wij ons best doen en als er iets misgaat, zullen wij dit voor u oplossen. Wij houden van onze tevreden klanten, dus laten we blijven communiceren om te zorgen dat alles soepel verloopt.

Deze website wordt beheerd door Contrado Imaging Ltd (hier verwijzen we naar als we "wij" of "ons" of Contrado gebruiken). Naam & Hoofdkantoor: Contrado Imaging Ltd. c/o Sloane & Co 36-38 Westbourne Grove Newton Road, London W2 5SH UK. Dit is niet ons handelskantoor maar ons hoofdkantoor. Voor ons handelskantoor, zie onze contactpagina. Bedrijfsregistratienummer 04666562 btw-nummer GB 809656889. De volgende algemene voorwaarden (de “Overeenkomst”) zijn van toepassing op de gehele Contrado website (de “Site”) en alle diensten die op of via de Site worden aangeboden (tot de Site wordt ook de "Service" gerekend). De Service wordt aangeboden onder voorbehoud van uw (de “Gebruiker”) aanvaarding van alle algemene voorwaarden die u hier vindt en alle andere gebruiksregels, beleidsvoorwaarden en procedures die van tijd tot tijd door Contrado op de Site kunnen worden gepubliceerd – inclusief, zonder enige beperking, de Verzending, het Retourbeleid, het Privacybeleid en anderen. Gebruik deze Site niet als u niet instemt met deze Overeenkomst. De website biedt toegang tot een aantal diensten die gebruikt kunnen worden in overeenstemming met deze voorwaarden. Deze diensten omvatten: de mogelijkheid om digitale ontwerpen of afbeeldingen te uploaden op de website of de digitale afbeeldingen naar ons te e-mailen zodat wij deze voor u kunnen verwerken; de mogelijkheid om producten te bestellen van afbeeldingen die zijn geüpload de website van Contrado. Deze voorwaarden of Gebruikersovereenkomst, hebben/heeft betrekking op de relatie tussen u en ons. Deze website (en de diensten die door de website worden aangeboden) kunnen alleen gebruikt worden als u akkoord gaat met deze voorwaarden. U kunt alleen de website gebruiken als u instemt met deze voorwaarden. Alleen mensen vanaf achttien jaar of ouder mogen instemmen met deze voorwaarden en gebruikmaken van de website of de aangeboden diensten. Deze voorwaarden kunnen op elk moment door ons gewijzigd worden. Contrado behoudt het recht, naar eigen goeddunken, om deze Overeenkomst, de kosten, rechten en overeenkomst te allen tijde aan te passen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het herzien van en vertrouwd raken met dit soort aanpassingen. Het gebruik van de Diensten door de Gebruiker volgend op deze kennisgeving, houdt in dat de Gebruiker automatisch instemt met de gewijzigde algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden zullen in werking treden zodra deze op de website zijn geplaatst en het gebruik van de website (of elk van de diensten die via de website worden aangeboden) zal vanaf dat moment onder de gewijzigde voorwaarden vallen. Opmerking – De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op het moment van aankoop – ofwel bij online aankopen of op onze bestelformulieren. Zorg er a.u.b. voor dat u deze voorwaarden doorneemt op het moment van bestellen. Wanneer u een bestelling plaatst via de telefoon (wanneer u om welke reden dan ook geen gebruik kunt maken van de online aankoopfaciliteiten) dan zullen we u op wijzen op het feit dat de algemene voorwaarden hierop van toepassing zijn.

Bestellingsvoorwaarden

U bevestigt aan 'Contrado Imaging Ltd' [de verkoper] dat u eigenaar bent van of toestemming hebt om de ontwerpen en afbeeldingen te gebruiken. Helaas zijn we niet in staat om terugbetalingen te doen. In het onwaarschijnlijke geval dat er een productiefout optreedt, zal deze hersteld worden. U accepteert dat een ontwerp (behalve vector) of foto bij het vergroten definitie kan verliezen en dat er kleurvariatie kan optreden bij een afgewerkt product.
Annuleringen
  • Binnen 30 minuten: we wachten 30 minuten nadat u de bestelling heeft geplaatst, voordat we beginnen aan de productie hiervan. Binnen 30 minuten kunt u contact met ons opnemen als u uw bestelling wil wijzigen of aanpassen. Als u vragen heeft over uw bestelling, of twijfels heeft over het gekozen ontwerp, neem dan contact op mens ons vriendelijke klantenserviceteam. Zij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst de volledige terugbetaling regelen.
  • Na 30 minuten: omdat elk product handgemaakt en gepersonaliseerd wordt op bestelling, hebben we op het moment dat de productie start al geïnvesteerd in inkten, transferpapier, materialen en de werknemers die nodig zijn voor het creëren van de door u bestelde producten. Wanneer u 30 minuten na het plaatsen van uw bestelling deze wil annuleren, zijn we verplicht hier 20% van de kosten voor in rekening te brengen.
In het onwaarschijnlijke geval dat er iets mis is met het product na ontvangst, moet u ons hiervan binnen 14 dagen op de hoogte brengen.

Bijsnijden en bewerken: U accepteert dat we een zekere mate van bevoegdheid hebben om afbeeldingen te bewerken en passend te maken, om de beste resultaten te bereiken. Contrado is niet verplicht om deze aanpassingen te doen en doet dit zonder aansprakelijkheid om te helpen bij het bereiken van de optimale resultaten. Opmerking – Alle Productafmetingen zijn over het algemeen zeer accuraat. Vanwege de aard van het personaliseren van producten - met de hand en stuk voor stuk - kunnen er echter minimale verschillen zitten tussen de maten van de afgeronde producten en de aangegeven afmetingen op deze website. Het kan zijn dat we van tijd tot tijd materialen vervangen en productontwerpen aanpassen om rekening te houden met de productoverwegingen met betrekking tot de leverings- of voorraadtekorten. Opmerking – Alle Promotie Afbeeldingen van onze producten komen goed overeen met de producten die we produceren. We garanderen echter niet dat het uiteindelijke product identiek zal zijn aan de afbeeldingen die op deze website te vinden zijn. Er worden regelmatig verbeteringen gedaan aan de producten, die niet zichtbaar zijn op de promotiefoto's, en het kan voorkomen dat een onderdeel van het product niet beschikbaar is, waardoor we genoodzaakt zijn een variant van dit component in het uiteindelijke product te verwerken. Opmerking – Levertijden worden te goeder trouw aangegeven. De levertijden die worden vermeld, dienen als richtlijn en we garanderen niet dat de producten op een specifieke datum worden bezorgd. We doen ons best om aan deze tijden te voldoen. Meer dan 96% van onze producten worden bezorgd binnen de aangegeven levertijd.

Ontwerpen, afbeeldingen en inhoud

U kunt digitale ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, gegevens, teksten, berichten, illustraties en ander materiaal (de Inhoud) zelf uploaden op de website en een kopie bewaren met een licentie die Contrado het recht geeft om hiermee te werken. Afbeeldingen die op de website geüpload worden, moeten idealiter van een bruikbaar industrieformaat zijn, maar we accepteren en werken ook met andere bestandsformaten. Afbeeldingen die door u of door ons met uw goedkeuring worden geüpload en vervolgens verwerkt worden in een gepersonaliseerd product kunnen (met inachtneming van de beperkingen in de algemene voorwaarden) worden getoond aan andere gebruikers van deze website via onze galerij, alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wat u mag doen

U heeft toegang tot elk onderdeel van de website dat niet met een wachtwoord beschermd is. Enkele delen van de site zijn alleen toegankelijk wanneer u een geldig wachtwoord heeft. U heeft geen toegang tot deze pagina’s zonder een geldig wachtwoord. U mag per bezoek één individuele pagina of een deel van een pagina (buiten uw eigen afbeeldingen) van de website afdrukken voor persoonlijk gebruik. Op de voorwaarde dat u hiertoe gerechtigd bent, mag u zoveel kopieën van uw eigen afbeeldingen afdrukken als u maar wilt. In beide gevallen, mag u geen dingen doen die onder het onderstaande kopje “Wat u niet mag doen” beschreven staan.

Wat u niet mag doen

Het is niet toegestaan om materiaal van de website op welke manier dan ook te kopiëren (of dit nu het afdrukken op papier, het opslaan op een harde schijf of een andere manier betreft), verspreiden (met inbegrip van het verspreiden van kopieën), wijzigen of bewerken, tenzij het genoemd wordt onder het kopje “Wat u mag doen”. Het is niet toegestaan om de website te gebruiken (of enig materiaal op de website te kopiëren of gebruiken) voor commerciële doeleinden buiten het uitvoeren van commerciële transacties met Contrado. Het is niet toegestaan om auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die opgenomen zijn in het oorspronkelijke materiaal te verwijderen van materiaal dat gekopieerd of afgedrukt wordt van de website. U dient uw wachtwoord te allen tijde veilig te bewaren. U wordt verantwoordelijk gehouden voor schade die veroorzaakt wordt door onbevoegde toegang, als gevolg van uw onvermogen het wachtwoord veilig te bewaren. Het uploaden, e-mailen naar ons of het bestellen van producten die het volgende materiaal of andere afbeeldingen bevatten is niet toegestaan: pornografisch of obsceen materiaal; racistisch materiaal; content die waarschijnlijk aanzet tot haat tegen een persoon of groep; godslasterlijk materiaal; lasterlijk of ander strafbaar materiaal; afbeeldingen van een criminele daad; materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk of een ander intellectueel eigendomsrecht van derden; materiaal dat in strijd is met de geldende wet- en regelgeving. Als we geloven dat er sprake is van onwettig gedrag in verband met de website (waaronder het uploaden of e-mailen van afbeeldingen die in strijd zijn met bovengenoemde restricties) kan het zijn dat we, naar eigen inzicht, contact opnemen met wetshandhavingsinstanties. In dit geval kunnen we kopieën van relevante afbeeldingen of materiaal aan de wetshandhavingsdienst verschaffen en ze mogelijk ook toegang geven tot persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn. We kunnen zonder kennisgeving en naar ons eigen oordeel afbeeldingen verwijderen die zijn geüpload, ge-e-maild of ingediend om af te drukken en die in strijd zijn met deze voorwaarden. We kunnen weigeren om verdere diensten te verschaffen aan iedereen die deze voorwaarden schendt. U zult ons en onze functionarissen en medewerkers vrijwaren tegen elke actie, vordering, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven die voortkomen uit: gebruik door u of uw gasten van deze website dat in strijd is met deze voorwaarden, elke bewering dat het uploaden of e-mailen van afbeeldingen door u of namens u inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden; elke bewering dat het bewerken, afdrukken of andere handel met ons in overeenstemming met deze voorwaarden van alle afbeeldingen die geüpload of gemaild zijn door u of namens u, een schending is van het auteursrecht, handelsrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Rechten: U behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht, voor de afbeeldingen die u heeft geüpload op de website, of naar ons heeft ge-e-maild. We kunnen, naar eigen oordeel, afbeeldingen verwijderen of de weergave weigeren. We kunnen elk van de afbeeldingen die u heeft geüpload of naar ons heeft verzonden weergeven, aanpassen, afdrukken, verzenden, verspreiden of verwijderen, indien dit noodzakelijk is voor het leveren van de diensten die we via de website aanbieden, of wanneer die anderzijds is toegestaan door deze voorwaarden. Het gebruiken van de website en bijbehorende diensten komt met de voorwaarde dat u het recht hebt om afbeeldingen in relatie tot de website te kopiëren, uploaden of anderszins te gebruiken en dat het ons is toegestaan om deze afbeeldingen te verwerken of behandelen in overeenstemming met deze voorwaarden.U kunt geen afbeeldingen of ander materiaal uploaden, naar ons verzenden of ons vragen dit af te drukken, tenzij u het recht heeft om dit te doen en ons toestaat om deze afbeeldingen en ander materiaal te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag bijvoorbeeld geen foto’s van andere websites of publicaties gebruiken en hier iets mee doen, tenzij u toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar.

Werking van de website

We kunnen de opzet en inhoud van de website (of elk van de producten en diensten die door de website worden aangeboden) op elk moment wijzigen. We kunnen de werking van deze website beëindigen of onderbreken (of de levering van elk van de producten of diensten die via de website worden aangeboden stopzetten of opschorten) voor onderhoud of werkzaamheden, om de inhoud bij te werken of vanwege een andere reden. Dit kunnen we doen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. We adviseren u om back-ups te bewaren van al het materiaal dat u aan ons geleverd heeft. In het bijzonder is het uw verantwoordelijkheid om reservekopieën te bewaren van afbeeldingen die door u geüpload of naar ons ge-e-maild zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bewaren van back-ups of voor het verliezen, verwijderen of beschadigen van afbeeldingen of ander materiaal. Gegevensbescherming: Persoonlijke gegevens die aan ons vertrekt zijn via deze website, zullen uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met ons privacybeleid. Lees dit a.u.b. aandachtig door voordat u verder gaat. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan ons, stemt u in met het gebruik ervan in overeenstemming met ons privacybeleid.

Diensten / producten

Wanneer u een bestelling heeft geplaatst voor goederen of diensten via deze website (waaronder bestellingen voor producten of diensten), wordt de bestelling pas behandeld als zijnde geaccepteerd, wanneer u hiervan een bevestigings-e-mail van ons ontvangt. Deze bevestiging kan via e-mail of post worden verzonden. Het besluit om een bestelling van u te accepteren, is aan ons en we zijn hiertoe niet verplicht. We kunnen, naar eigen oordeel, de gehele of een deel van de betaling met betrekking op de bestelling restitueren, maar behouden het recht om het volledige bedrag in rekening te brengen, alsof de producten verzonden waren. Het verzenden naar locaties buiten de EU kan leiden tot lokale heffingen en douanekosten, gebaseerd op de regelgeving van gebied waarnaar wordt verzonden, hier hebben wij geen controle over. Mochten deze kosten zich voortdoen zijn wij niet verplicht om deze te vergoeden, de kosten moeten dan ook door de ontvanger worden voldaan. Om de continuïteit van onze diensten te waarborgen behouden we het recht om alternatieve materialen te gebruiken voor de productie, dan aangegeven staan op de website. Actiecodes kunnen van tijd tot tijd worden gepubliceerd als onderdeel van een aanbieding. Actiecodes kunnen een gratis item of korting op een deel van een bestelling betreffen. Actiecodes kunnen alleen gebruikt worden voor online bestellingen die via deze website worden gedaan. Per bestelling kan maximaal één actiecode worden gespecificeerd. Tenzij anders aangegeven, worden er nog steeds porto- en verzendkosten in rekening gebracht voor bestellingen waarvoor een actiecode is gebruikt. Als er meerdere voorwaarden van toepassing zijn, zullen deze gepubliceerd worden met de betreffende actiecode. Studentenkorting is alleen geldig op stoffen, stoffen labels, transferpapier, leren hanglabels, papieren hangkaartjes en op portfolio lookbooks. Deze korting is niet geldig op test prints en alleen van toepassing op bestellingen met een minimumwaarde van €30 (exclusief bezorgkosten). Studenten zijn verplicht een geldig ID-bewijs aan te leveren, voorzien is van een vervaldatum. Als de ID-kaart geen vervaldatum heeft, moeten studenten tevens de juiste documenten aanleveren waarop deze datum wel vermeld staat. Om aanspraak te maken op de studentenkorting moet er een account worden aangemaakt. De korting is alleen geldig wanneer de student ingelogd is, en wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt. We zullen ons uiterste best doen om snel te reageren op alle correspondentie. Dergelijke antwoorden kunnen via e-mail of per post verstuurd worden. Afhankelijk van de stofsoort, kunt u een krimpwaarde verwachten van 2-8%. Houd hier a.u.b. rekening mee bij het bepalen van de afmetingen. De 20% studentenkorting is niet geldig op producten met de volgende ID-nummers: 317 - Canvas Prints, 1664 - Koffers, 106, 276, 1413, 1448, 2903, 2904 - Cadeaubonnen, 2898, 2797 - Stofresten, 1711, 1657 - Stalenpakketten, 1469, 2908, 1729 – Test Prints, 122, 123, 124, 125 - Bijkomende kosten.

Annulering

We kunnen uw bestelling, zonder voorafgaande kennisgeving en naar ons eigen goeddunken annuleren. Wanneer uw bestelling is geannuleerd, worden uw afbeeldingen verwijderd uit onze systemen. We zullen in deze gevallen alle openstaande bedragen restitueren. Vragen of klachten: Klachten of claims moeten binnen veertien dagen na het ontvangen van de producten aan ons gemeld worden, of in het geval de levering niet heeft plaatsgevonden, binnen een redelijke tijd na de verwachte leveringstijd van deze goederen. Zie ons retourbeleid. Als u vragen of klachten heeft, neem dan a.u.b. contact met ons op. Overeenkomstig met de EU-wet, kunnen de producten niet geretourneerd worden, omdat ze gemaakt zijn volgens uw specificaties of gepersonaliseerd zijn door u. Wij kunnen, naar eigen inzicht, andere oplossingen overwegen.

Vergoeding

Contrado, waaronder het personeel, de directieleden, functionarissen, zakelijke partner en andere vertegenwoordigers moeten beschermd blijven tegen claims of eisen van derden die veroorzaakt zijn door of voortkomen uit uw schending van deze overeenkomst. U zal Contrado vrijwaren voor alle eisen en claims waaronder redelijke juridische kosten die voortkomen uit dergelijke claims met betrekking tot uw overtreding van de wet of de rechten van derden.

Wet en jurisdictie

Wij zijn redelijk en eerlijk in onze aanpak en mocht er sprake zijn van een geschil, zullen wij proberen een discussie en dialoog aan te gaan om snel tot een resolutie te komen. Daarnaast zullen we bemiddelingsprocedures en alternatieve dispuutregelingen inzetten. Wanneer alle mogelijke oplossingsmiddelen binnen een redelijk termijn zijn uitgeput, dan zullen deze voorwaarden (en de levering van de goederen en diensten door ons) vallen onder en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de Engelse wetgeving, waaraan u en Contrado zich zullen onderwerpen. In het geval dat er een geschil ontstaat met betrekking tot deze voorwaarden of de levering van goederen en diensten door ons, zullen de Engelse rechtbanken exclusieve jurisdictie hebben over een dergelijk geschil.

Algemeen

Deze overeenkomst maakt geen deel uit van een instantie, joint venture, werknemer en werknemersstatus, ondernemer en ondernemersstatus of juridische samenwerking. De overeenkomst kan te allen tijde worden toegewezen of overgedragen door Contrado.